Missie & Visie

Missie

Vinçotte creëert voor al zijn klanten op een duurzame wijze een meetbare toegevoegde waarde in hun risicobeheer. Dit doen we door op een neutrale en onafhankelijke manier professionele en innovatieve diensten aan te bieden op het gebied van certificatie, conformiteitsbeoordeling, advies en training. Deze diensten moeten bijdragen tot de kwaliteit, de veiligheid en de leefbaarheid van de maatschappij.Visie

Wij overtreffen de verwachtingen van onze klanten wat kwaliteit betreft en zullen nooit compromissen sluiten in verband met het niveau van kwaliteit en ethiek dat we voor onszelf vooropstellen om onze sociale verantwoordelijkheden en de duurzaamheid van ons bedrijf en de maatschappij te verzekeren.Waarden

Onze kernwaarden helpen ons als één team te werken en een sterke cultuur te vormen. Zij zijn geworteld in ons erfgoed en weerspiegelen de ambities van Vinçotte voor de toekomst. 

 • Integriteit
  Wij treden open en eerlijk op. Wij zeggen wat wij bedoelen en doen wat wij zeggen.
 • Passie voor de klant
  Passie voor de klant start met een 'actief luisteren' om zo zijn situatie, noden en behoeften zo goed mogelijk te kunnen begrijpen. Alle Vinçotte medewerkers zijn gedreven en oprecht gepassioneerd om de beste oplossing te vinden voor onze klant.
 • (Zelf)ontwikkeling
  Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van onze mensen en geven hun kansen om te groeien. Wij leggen de lat hoog en zijn nooit tevreden in ons streven om uit te blinken.
 • (Zelf)respect
  Vinçotte medewerkers moeten zichzelf en hun collega's respecteren. Dit komt tot uiting in hun werk, de veiligheidsregels die ze in acht nemen en in hun gedrag ten opzichte van collega's klanten en leveranciers.