Missie & Visie

Missie

Vinçotte creëert voor al haar klanten op duurzame wijze een toegevoegde waarde in hun risicobeheer. Dit doen we door klantgerichte en innovatieve diensten aan te bieden op het gebied van inspectie, certificatie, conformiteitsbeoordeling en training. Met deze diensten dragen wij bij aan een steeds veiligere en efficiëntere samenleving.


Visie

Wij overtreffen de verwachtingen van onze klanten en zullen nooit compromissen sluiten op het vlak van kwaliteit en integriteit. Bouwend op een rijk verleden aan kennis en expertise, investeren we in innovatieve oplossingen voor de toekomst. Wij zijn steeds op de hoogte van (nieuwe) wetten, regels en normen, en zorgen voor de juiste vertaalslag naar uw activiteiten.


Waarden

Onze kernwaarden helpen ons als een team te werken en een sterke cultuur te vormen. Zij zijn geworteld in ons erfgoed en weerspiegelen de ambities van Vinçotte voor de toekomst.

 • Integriteit
  Wij treden onpartijdig en objectief op. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.
 • Passie voor de klant
  Alle Vinçotte medewerkers zijn gedreven en oprecht gepassioneerd om de beste oplossing te vinden voor de klant.
 • (Zelf)ontwikkeling
  Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van onze mensen en bieden ze kansen om te groeien. Wij leggen de lat hoog en streven continue naar verbetering van veiligheid en efficiëntie.
 • (Zelf)respect
  Gedegen beleidsvoering en ethisch verantwoord gedrag zijn fundamenteel voor de manier waarop wij werken en zaken doen. Dit komt tot uiting in het respect dat onze medewerkers tonen voor collega’s, klanten, leveranciers, voorschriften en veiligheidsregels.