Geschiedenis

Toekomst onder controle.

Bouwen op een rijk verleden is een luxe


Dat we vandaag scherp staan om te innoveren en om verder te bouwen op ons rijke verleden aan kennis en expertise danken we aan vele handen en hoofden. De naam Robert Vinçotte kunnen we hierbij niet onvermeld laten. Het is met zijn betrokkenheid en toewijding dat het in 1872 allemaal begon. Hij verbond zijn naam aan de inspecties van stoomketels tijdens de eerste industriële revolutie. Veiligheid en efficiëntie, toen al.

Snel breidde de diensten van Vinçotte uit en in 1910 voert Vinçotte in België meer inspecties uit dan alle inspectieorganen in Duitsland en Frankrijk samen.

AIB stond voor ‘Association des Industriels de Belgique’, en werd in 1890 opgericht door Henri Adan, met de bedoeling om preventief onderzoek uit te voeren en maatregelen te nemen om arbeidsongevallen te voorkomen.

Met de evolutie in de industrie komt begin jaren dertig de klemtoon te liggen op elektriciteitsinspecties en in 1969 wordt ook de nucleaire inspectie opgestart. Zo staat Vinçotte mee aan de wieg van de kernreactoren in Doel en Tihange.

Na de fusie met AIB verbreedt Vinçotte even zijn naam naar AIB-Vinçotte, maar in 2004 kiest het bedrijf toch weer de oorspronkelijke naam van zijn stichter, kort en persoonlijk: Vinçotte.