Certificaten

Kwaliteit onder controle.

Vinçotte is een geaccrediteerde onderneming

Waarom zijn de services van Vinçotte niet ISO 9001 gecertifieerd, maar wel ISO/IEC 17020 / 17021 / 17065 geaccrediteerd

 ISO 9001 heeft niet direct betrekking op de inspectie- en de certificatieservices van Vinçotte.  Er bestaan immers kwaliteitsreferentiesystemen die eigen zijn aan de verschillende services die door Vinçotte worden aangeboden.

Vinçotte ISO/IEC accreditatie

ISO/IEC 17020

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren.

ISO/IEC 17021

Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren.

ISO/IEC 17065

Eisen voor certificatie instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.

Vinçotte is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de eisen vastgelegd in de normen: 

ISO/IEC 17020

De scope van deze accreditatie is gepubliceerd op www.rva.nl, onder registratienummer I006 en I181

ISO/IEC 17021

De scope van deze accreditatie is gepubliceerd op www.rva.nl, onder registratienummer C062.

ISO/IEC 17065

De scope van deze accreditatie is gepubliceerd op www.rva.nl, onder registratienummer C596.

Deze accreditatie geeft aan dat Vinçotte op organisationeel en technisch niveau presteert en efficiënt services levert. De bevoegdheid van Vinçotte wordt regelmatig aan een audit onderworpen. De services van Vinçotte worden eveneens erkend door verschillende nationale en internationale instanties.


Vinçotte VCA certificering

Bovendien zijn de inspectiediensten VCA-gecertificeerd. Dit waarborgt dat onze diensten uitgevoerd worden met de maximale veiligheid en minimaal risico op ongevallen. Via onderstaande links zijn het VCA-certificaat, verschillende erkenningen en het accreditatiecertificaat te downloaden.


Downloads