Certificaten

Kwaliteit onder controle.

Vinçotte is een geaccrediteerde onderneming


Waarom zijn de services van Vinçotte niet ISO 9001 gecertifieerd, maar wel ISO/IEC 17020 geaccrediteerd? ISO 9001 heeft niet direct betrekking op de inspectie- en de certificatieservices van Vinçotte.  Er bestaan immers kwaliteitsreferentiesystemen die eigen zijn aan de verschillende services die door Vinçotte worden aangeboden.

Vinçotte ISO/IEC 17020 accreditatie

ISO/IEC         17020

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

Vinçotte is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de eisen vastgelegd in de norm ISO/IEC 17020. De scope van de accreditatie is gepubliceerd op hun website www.rva.nl , onder registratienummer I006.

Deze accreditatie geeft aan dat Vinçotte op organisationeel en technisch niveau presteert en efficiënt services levert. De bevoegdheid van Vinçotte wordt regelmatig aan een audit onderworpen. De services van Vinçotte worden eveneens erkend door verschillende nationale en internationale instanties.


Vinçotte VCA certificering

Bovendien zijn de inspectiediensten VCA-gecertificeerd. Dit waarborgt dat onze diensten uitgevoerd worden met de maximale veiligheid en minimaal risico op ongevallen. Via onderstaande links zijn het VCA-certificaat, verschillende erkenningen en het accreditatiecertificaat te downloaden.


Downloads