07 juli Actualiteit

Vinçotte en ENGIE bouwen gezamenlijk pand op Maintenance Value Park

Op het Maintenance Value Park (MVP), het bedrijventerrein nabij de ingang van de Westerscheldetunnel in Terneuzen, bouwen ENGIE en Vinçotte een indrukwekkend nieuw pand. De twee bedrijven trekken daar aan het einde van het jaar samen in, zodat ze hun huidige samenwerking nog verder kunnen intensiveren. Bovendien vormt deze locatie een uitstekende uitvalsbasis om snelle en efficiënte dienstverlening te bieden aan hun Zeeuwse klanten.

Het gebouw, dat momenteel in aanbouw is, biedt ruimte voor tachtig werkplekken voor ENGIE en vijftien voor Vinçotte. Dit is inclusief een werkplaats en een radiografie bunker, waar op een veilige manier industrieel radiografisch onderzoek kan worden verricht. ENGIE en Vinçotte blijven twee aparte bedrijven, maar zullen door ‘samen te wonen’ efficiënter met elkaar werken. Hans de Rijk, Algemeen Directeur Operations bij ENGIE Services Zuid-Nederland, vertelt: “Als we samen onder één dak zitten, zijn de lijntjes kort. De drempel is laag om bij elkaar binnen te stappen om opdrachten te bespreken, kennis te delen of advies te vragen. Bovendien is het duurzamer en we kunnen de logistiek efficiënter inrichten. Zo kunnen bijvoorbeeld gelaste onderdelen direct naar de bunker worden gebracht, zonder dat wegtransport nodig is en dat vermindert onze CO2-uitstoot.”

Wisselwerking 

“Het MVP is voor ons een aantrekkelijke plek om te vestigen”, vult Jack van Hoof, Directeur Vinçotte Nederland, aan. “We bevinden ons dicht bij onze Zeeuwse opdrachtgevers. Ook zitten we naast andere bedrijven die zich hebben gevestigd of gaan vestigen op het MVP. Een uitgelezen kans om te zoeken naar synergie. Denk aan het gezamenlijk organiseren van praktijkgerichte opleidingen voor ons personeel.” Jack wil de Ontwikkelcombinatie MVP Development, een samenwerking tussen APF International en Cordeel Nederland, een groot compliment maken voor het meedenken over de aanbouw en de realisatie van het pand. “Zij helpen ons bij de nieuwbouw en huren ENGIE en Vinçotte weer in om andere nieuwbouwprojecten op het MVP te helpen realiseren. Een mooie wisselwerking!”

Puzzel valt in elkaar 

Erik De Bruyn, Directeur Cordeel Nederland: “Het 10 hectare grote MVP is, op één kavel na, helemaal gevuld met onder andere Dow, Trinseo, TMS en SPIE. Daarnaast komen er twee bedrijfsverzamelgebouwen waar meerdere organisatie intrekken. Het is een boeiend proces om al deze partijen te begeleiden en ervoor te zorgen dat de puzzel mooi in elkaar valt.” Rob Rutjens, die aan de basis stond van het MVP, merkt ten slotte op: “De invulling en inrichting van het MVP zoals geleid vanuit Valuepark Terneuzen verloopt nog sneller en beter dan verwacht. Ook de infrastructuur naar het MVP is vlot gerealiseerd. De weg sluit aan op de nieuwe Poort 2 naar het terrein van het Industriepark van Dow. Hierdoor wordt het wegennet minder belast en kunnen de aannemers snel en veilig het Dow terrein op. Zo komt het MVP steeds dichter bij het uiteindelijke doel: dé locatie worden voor onderhoud op wereldklasse niveau in de procesindustrie.”