26 maart Oplossingen

Non-intrusive inspections chemie en petrochemie door Vincotte

Procesveiligheid en efficiency zijn key in de chemische en petrochemische sector. Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 vereist inspecties om de conditie van leidingen en vaten periodiek te beoordelen, maar deze betekenen vaak een slag voor de efficiency: het visueel inwendig onderzoek, onderdeel van de herbeoordeling, zet het hele proces stil. De non-intrusive inspection (niet-verstorende inspectie) wint dan ook aan terrein. Hoe kunt u deze inspectievorm inzetten? En welke degradatiemechanismen kunnen met niet-destructief onderzoek (NDO) worden aangetoond? Vincotte zet alles voor u op een rij.

Wanneer kunt u voor een non-intrusive inspection kiezen? Vincotte helpt u op weg.

Elke inspecteur van een conformiteitsbeoordelingsorganisatie (NL-CBI) zoals Vincotte zal in eerste instantie altijd de voorkeur geven aan de inwendige betreding en een inwendig visueel onderzoek van vaten en leidingen. Soms is dat technisch echter niet mogelijk, in andere situaties brengt een inwendige betreding te veel risico’s met zich mee voor medewerkers. Weet de inspectieafdeling goed te onderbouwen welke risico’s aanwezig zijn en duidelijk aan te geven welke degradatie-/schademechanismen zichtbaar moeten worden gemaakt? Dan kan in overleg met de NL-CBI-inspecteur worden gekozen voor non-intrusive inspections. Vervolgens kunnen door middel van niet-destructief onderzoek de testresultaten worden verworven.

De voordelen van non-intrusive inspection op een rij

 • Geen tot minimale verstoring van de productieprocessen
 • Geen risicovolle werkzaamheden voor medewerkers: vaten/leidingen hoeven niet te worden betreden
 • Geen voorbereidingen zoals stellingen bouwen en reiniging van vaten/leidingen 
 • Kostenefficiënte oplossing: geen of beperkte downtime
 • Bundeling van reparatie en onderhoud: verschillende gebreken die op verschillende momenten worden aangetoond, kunnen – mits de veiligheid geborgd is – in één keer worden aangepakt, wat de stilstand beperkt

Voor welke degradatiemechanismen is een non-intrusive inspectiemethode haalbaar? 

Niet-destructief onderzoek (NDO) kan verschillende degradatie-/schademechanismen aantonen. De kennis, ervaring en technieken waarover de Vincotte NDO-experts beschikken, reikt ver. Voor elk van de volgende schadefenomenen bieden zij een scala aan NDO-technieken aan:

 • general wall thickness loss: algemene wanddikteafname
 • local wall thickness loss: lokale wanddikteafname
 • weld root erosion: erosie aan de doorlassing
 • general or preferential corrosion of welds: algemene of preferente corrosie van lassen
 • Hic / Sohic - HF
 • Hic / Sohic - H2S
 • HTHA 

Wilt u weten welke non-intrusive inspectiemethode past bij de degradatiemechanismen binnen uw installatie?

De technisch adviseurs van de afdeling NDO van Vincotte zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij. Bel 0800 286 38 65 of stuur een e-mail naar sales@vincotte.nl

Waarom het prettig samenwerken is met Vinçotte

Steeds meer chemische en petrochemische ondernemingen werken inmiddels samen met Vinçotte. Reden: behalve over een 100% onafhankelijk inspectiebureau beschikt onze organisatie over een aparte tak die is gespecialiseerd in vrijwel alle vormen van niet-destructief onderzoek (NDO).         Zo is met Vinçotte alles in één keer goed geregeld.