22 juni Oplossingen

Transitie naar renewables en schonere fossiele brandstoffen

Snelheid, flexibiliteit, one-stop-shopping en oplossingsgericht denken

De energiesector zit midden in de transitie naar renewables en schonere fossiele brandstoffen. Met name in Groningen volgen de nieuwe initiatieven elkaar op de voet. Alle reden voor Vinçotte om hier per 1 mei jl.  een vestiging te openen. Daarnaast worden door heel het land installaties aangepast voor nieuwe energietoepassingen. Thomas Gerrissen, teamleider DK, legt uit hoe Vinçotte de energiesector helpt met ontwerpbeoordelingen, inspecties en niet-destructief onderzoek.

Met maar liefst vier ontwerpbeoordelaars op kantoor en vijftien inspecteurs in het veld kan Vinçotte als Europese Notified Body (EU-CBI) en Nederlandse conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) snel schakelen. Gerrissen: “Waar een ontwerpbeoordeling bij andere partijen zomaar tien tot twaalf weken kan duren, kunnen wij binnen vier tot zes weken ons oordeel geven.”

Tijdens het beoordelingsproces controleren de Vinçotte-deskundigen of het ontwerp van de engineeringpartner of engineeringafdeling van de opdrachtgever voldoet aan de eisen van de Pressure Equipment Directive (PED) – bij nieuwbouw – en het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Gerrissen: “Hoofdvraag is telkens: kunnen alle vaten, leidingen en andere componenten veilig met elkaar samenwerken? En kunnen klanten de installatie veilig gebruiken?”

Meedenken in oplossingen

“Uit de ontwerpbeoordeling komen doorgaans een aantal inspectiepunten die onze inspecteurs tijdens de tussentijdse eindinspecties nadrukkelijk meewegen.” Na de prefab-, montage- en samenstelinspectie start de gebruiksfase met een Keuring voor Ingebruikneming. “Daarbij geven we – na goedkeuring – voor ieder component een verklaring van ingebruikneming af.”

Tijdens het hele beoordelings- en keuringsproces denken de medewerkers graag mee met de klant: “Adviezen kunnen we als geaccrediteerd inspectiebedrijf natuurlijk niet geven. Wel zijn onze rapportages dusdanig compleet dat we tot in detail beschrijven waarom we bijvoorbeeld een bepaalde las of samenstel afkeuren. Op basis daarvan is het voor de engineer vaak makkelijk om tot een alternatieve oplossing te komen. Het komt ook voor dat onze inspecteurs oplossingen en ervaringen uit andere projecten delen. De uiteindelijke keuze en verantwoordelijkheid ligt altijd bij de klant.”

Aandacht voor economisch belang

Behalve snelheid en oplossingsgericht denken staat Vinçotte volgens Gerrissen ook voor flexibiliteit. “Stel, een hydrostatische beproeving van een leiding gaat helemaal mis. Dan kun je zeggen: ‘Maak maar een nieuwe afspraak als alle reparaties zijn afgerond’. Maar als je weet dat die leiding de volgende ochtend op transport moet, dan blijf je gewoon.”

“Ik durf wel te stellen dat al onze inspecteurs uit hetzelfde hout zijn gesneden. Het economisch belang van de klant telt gewoon. Veel van onze klanten kennen onze inspecteurs al jaren. Is er wat aan de hand, dan bellen ze rechtstreeks. Niet iedereen biedt die flexibiliteit en bereikbaarheid.” 

Investeren in kennis

Met de groei van het aantal toepassingen op het gebied van renewables is ook de groei van kennis essentieel: “Onze inspecteurs zijn bijvoorbeeld lid van een lasgroep om hun laskennis op niveau te houden. Verder organiseren we regelmatig sessies met materiaaldeskundigen en een engineeringsclub praat ons regelmatig bij over wijzigingen in normen en wetgeving. In totaal besteden we jaarlijks zo’n 8% van onze omzet aan opleidingen.”

Transitie naar renewables en schonere fossiele brandstoffen

Gerrissen is enthousiast over het groeiend aantal renewable-projecten waarvoor de energiesector aanklopt bij Vinçotte. “Met name in Groningen gebeurt er veel rond de waterstoftransitie. Niet voor niets hebben we daar nu een kantoor geopend. We worden betrokken bij nieuwbouwprojecten, maar krijgen ook aanvragen van partijen zoals Gasunie. Zij willen bijvoorbeeld weten of het mogelijk is om bestaande leidingen geschikt te maken voor waterstoftransport.”

Ook bestaande klanten in het Rotterdamse havengebied schakelen Vinçotte in: “Neste Energy, een Fins concern, is in 2015 overgestapt van fossiele brandstoffen naar renewables en breidt daarvoor de installatie in Rotterdam uit. En GATE ondersteunen we met het ontwikkelen van de nieuwe laadstations. Grote schepen kunnen bij deze stations aanleggen om vloeibaar aardgas, LNG, te tanken. Die brandstof is weliswaar niet renewable, maar wel beduidend schoner dan stookolie of diesel. En zo zijn er nog tal van mooie projecten waarvoor we graag onze expertise inzetten.”

One-stop-shopping

Dat de deskundigheid van Vinçotte steeds vaker wordt ingeroepen, heeft volgens Gerrissen ook te maken met de mogelijkheid van one-stop-shopping. “Naast onze inspectietak hebben we binnen Vinçotte een aparte bedrijfstak die zich bezighoudt met niet-destructief onderzoek (NDO). Veel klanten spreekt die combinatie aan. Daarnaast speelt ook mee dat de kennis van onze NDO-tak heel ver gaat.”

Op de vraag of de onpartijdigheid van de inspectietak wel te garanderen is, antwoordt Gerrissen stellig: “Absoluut! Sterker nog, onze inspecteurs zijn vaak nog kritischer op ons eigen NDO-bedrijf, dan op dat van de concurrent. We willen tenslotte alle schijn van partijdigheid buiten de deur houden.”

Meer informatie over de Vinçotte-dienstverlening voor de energiesector?

Neem voor drukapparatuurkeuringen contact op met Edwin Broers: e.broers@vincotte.nl.  
Voor niet-destructief onderzoek is Peter Glas de juiste contactpersoon: p.glas@vincotte.nl.

Waarom het prettig samenwerken is met Vinçotte

Steeds meer chemische en petrochemische ondernemingen werken inmiddels samen met Vinçotte. Reden: behalve over een 100% onafhankelijk inspectiebureau beschikt onze organisatie over een aparte tak die is gespecialiseerd in vrijwel alle vormen van niet-destructief onderzoek (NDO).         Zo is met Vinçotte alles in één keer goed geregeld.