Project Manager Offshore (m/v)

Locatie

Alkmaar

Beschrijving

Werkzaamheden:

Vinçotte is sterk aan het groeien waardoor een nieuwe vacature is ontstaan. Wij hebben de prachtige meer traditionele NDT projecten bij onze bestaande klanten maar ook steeds meer projecten in de energietransitie zowel on- als offshore.

De ideale projectmanager wordt verantwoordelijke voor verschillende projecten per jaar en draagt zorg voor een juiste voorbereiding, begeleiding, afhandeling van en leidinggeven aan de operationele activiteiten van de mooie NDO projecten bij onze klanten op een efficiënte wijze, binnen het vastgestelde budget.

Taken/ verantwoordelijkheden:

Relatiemanagement

Het fungeren als eerste aanspraakpunt voor opdrachtgevers. De projectmanager onderhoudt duurzaam de contacten met opdrachtgevers. Tijdens het project wordt het overleg geïntensiveerd bij onvoorziene omstandigheden, calamiteiten, etc.

Voorbereiding

In het voortraject van de uitvoering van een NDO project, met ondersteuning van en in overleg met de NDO-planner, de overige afdelingen Commercie, Kwaliteit/Veiligheid, Administratie en Magazijn/Onderhoud, de nodige evaluatie en voorbereidingen treffen voor een zo goed en adequaat mogelijke uitvoering van een NDO-opdracht.

Operationele uitvoering

Het zorg dragen voor het zo efficiënt mogelijk laten uitvoeren van een NDO-opdracht/ project tegen zo laag mogelijke kosten.

Het tijdens de uitvoering van een NDO-opdracht toezien op de geleverde kwaliteit, prestatie en de naleving van de veiligheidsvoorschriften en, indien nodig, hierbij corrigerend optreden. De projectmanager is hiervoor in voortdurend contact met de opdrachtgever en de NDO medewerker(s).

Het mede coördineren tussen de vestigingen onderling m.b.t. uitwisseling personeel en, indien nodig, initiëren en coördineren van ingehuurd personeel.

Nazorg

Na uitvoering van een NDO-opdracht zorgdragen voor de evaluatie m.b.t. kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en rendement. Deze informatie wordt gecommuniceerd met de daarvoor verantwoordelijken, in het kader van een continue verbeteringsproces van het NDO.

Leidinggeven

Het in overleg en in samenwerking met de BU manager PU en de Operations manager introduceren en begeleiden van (nieuwe, extra) medewerkers in de uitvoering, alsmede het beoordelen van het functioneren van deze medewerkers.

Gevraagd wordt:

Kennis en vaardigheden
• Gebruiken en gewoonten binnen de branche;
• Goede kennis van NDO-technieken;
• Ruime kennis/ervaring op lastechnisch gebied;
• Administratief systeem;
• Werkinstructies;
• Kwaliteits- en veiligheidsprocedures;
• Microsoft Office;
• Engelse taal.
• HBO commerciële of technische richting

Competenties
• Communicatief
• Klantgericht
• Analytisch
• Proactief
• Creatief

Geboden wordt:
• Een avontuurlijke en afwisselende baan binnen een enthousiast team van medewerkers.
• Groeimogelijkheden binnen een dynamische organisatie.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie kan worden ingewonnen bij Mw. Aicha Chtitihi (Coördinator flexpool & recruitment Process Industry), telefoon: +31 (0)76 – 5712288.

Contact: Heeft u interesse in deze uitdagende baan, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar: Vinçotte Nederland B.V., t.a.v. afdeling HRM, E: hrm@vincotte.nl, T: (+31) 076 – 5712288, I: www.vincotte.nl.