Aanmelding residumonitoringprogramma

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Meerdere gewassen mogelijk.


Tot wederopzegging neemt u deel aan het residumonitoringprogramma van Vinçotte waarbij conform het GLOBALG.A.P. Protocol, op genoemd teeltbedrijf steekproefsgewijs monstername plaatsvindt waarop residuanalyses in het kader van voedselveiligheid worden uitgevoerd. Deze analyses zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie.


Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken volgens het privacy beleid dat geldt voor de Groep Vinçotte. Dit houdt in dat de persoonsgegevens die wij hebben verkregen enkel verwerkt zullen worden voor de genoemde expliciete en rechtmatige doeleinden. Als betrokkene heeft u een aantal rechten die gerelateerd zijn aan de verstrekte persoonsgegevens, zodat u altijd volledig in controle blijft van uw persoonsgegevens.