U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Wijziging aangewezen drukapparatuur

Een wijziging van aangewezen drukapparatuur melden en laten keuren? Vinçotte Nederland is specialist in het uitvoeren van drukapparatuur keuringen.

Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor uw drukapparatuur. Hierbij moet u voldoen aan de 'Warenwetregeling drukapparatuur 2016'. Volgens deze regeling is het verplicht dat u bij wijzigingen of reparaties van aangewezen drukapparatuur een NL-CBI erbij betrekt. Vinçotte Nederland is een erkende NL-CBI. Of een drukvat aangewezen is wordt bepaald door zijn druk en inhoud. Of een installatieleiding aangewezen is wordt bepaald door zijn druk en nominale diameter.

Wijziging drukapparatuur

Een wijziging aan een aangewezen drukvat of installatieleiding moet altijd gemeld worden bij een bevoegde instantie zoals een NL-CBI.

Voor aanvang van de wijziging moet u altijd een plan indienen. Dit is een korte beschrijving van de wijziging en de wijze waarop de wijziging wordt uitgevoerd. Ook wordt in het plan beschreven welke NDO er wordt uitgevoerd en wat er geïnspecteerd moet worden door de NL-CBI.Tijdens de uitvoering van de wijziging zal de NL-CBI de voorgeschreven inspecties uitvoeren. Ook zullen wij de uitvoering van het NDO controleren en toetsen aan de voorgeschreven norm. Wij leggen de wijziging vast in een rapport. De wijziging en de verslaglegging hiervan vermelden wij op het wettelijke aantekenblad.

Wijzigingen op toestel- of samenstel-niveau

Er zijn meerdere wijzigingen mogelijk op drukapparatuur. De meest eenvoudige is een wijziging van het drukvat of leiding zelf. Een mooi voorbeeld hiervan is het plaatsen van een extra nozzle. Een ander voorbeeld is het verlengen van een vat of het verleggen van een leiding.

Een meer complexe wijziging is het aanpassen van het samenstel waarin het aangewezen drukvat/leiding is opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen of juist aanbrengen van een beveiliging. Maar ook het bijplaatsen van een toestel of toestellen en leidingen anders met elkaar verbinden behoren tot complexe wijzigingen. Als deze wijzigingen (wijziging van de P&ID) invloed hebben op aangewezen drukapparatuur, dan moet ook deze wijziging gemeld worden bij de NL-CBI.

Drukapparatuur wijziging melden en laten keuren

Een wijziging van aangewezen drukapparatuur moet worden gemeld bij een erkende instantie. Vinçotte Nederland is een erkende NL-CBI. Wij zijn bevoegd voor de keuring van de wijziging op grond van onze aanwijzing door de Inspectie SZW.

Vinçotte Nederland voert naast keuringen na wijzigingen ook een scala aan andere inspecties op drukapparatuur uit. Neem via onderstaand contactformulier direct contact op voor meer informatie.

Interesse in deze oplossing? Neem contact op!

Uw bericht is succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Stel hieronder uw vraag aan ons gespecialiseerde team.