U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Periodieke herkeuring drukapparatuur

Een periodieke herkeuring voor drukapparatuur laten uitvoeren? Vinçotte Nederland is specialist in het uitvoeren van drukapparatuur keuringen.

Als gebruiker bent u verantwoordelijk het gebruik voor uw apparatuur. Bij drukapparatuur betekent dit dat u volgens de “Warenwetregeling drukapparatuur 2016” verantwoordelijk bent voor het tijdig uitvoeren van de periodieke herkeuring. Ook bent u ervoor verantwoordelijk dat u bij wijzigingen of reparaties van aangewezen drukapparatuur een NL-CBI betrekt. Of een drukvat aangewezen is, wordt bepaald door zijn druk en inhoud. Of een installatieleiding aangewezen is, wordt bepaald door zijn druk en nominale diameter.

Drukapparatuur periodieke herkeuring

Een periodieke herkeuring start altijd met het opstellen van een herbeoordelingsplan. In het herbeoordelingsplan wordt vastgelegd hoe een vat/leiding gekeurd gaat worden. De wijze van keuren wordt beschreven en de omvang van de keuring wordt eenduidig vastgelegd. Dit herbeoordelingsplan wordt gecontroleerd door een NL-CBI. Voor er verder gegaan kan worden met de periodieke herkeuring, moet de NL-CBI het herbeoordelingsplan hebben goedgekeurd.

Daarna wordt de periodieke keuring uitgevoerd aan de hand van het overeengekomen herbeoordelingsplan.

De periodieke herkeuring wordt vastgelegd in een rapport. Als de periodieke herkeuring naar volle tevredenheid van de NL-CBI is uitgevoerd wordt er een VVH (Verklaring Van Herkeuring) uitgereikt. Tevens wordt het wettelijk verplichte aantekenblad bijgewerkt.

Termijnen van herkeuring

Er worden in de Nederlandse wet voor aangewezen drukapparatuur termijnen genoemd. Deze termijnen zijn:

  • 2 jaar: voor stoomketels en fornuizen
  • 4 jaar: is de eerste termijn voor drukvaten en installatieleidingen
  • 5 jaar: voor flessen voor ademhalingstoestellen
  • 6 jaar: is de vervolgtermijn voor drukvaten en installatieleidingen

Omvang van een herkeuring

Een herkeuring bevat altijd een visueel uitwendig onderzoek. Bij geïsoleerde vaten/leidingen moet er vastgelegd zijn of de isolatie mag blijven zitten of (gedeeltelijk) verwijderd moet worden.

Voor het bepalen van de inwendige conditie zijn er twee opties:

  1. Of er vindt een visuele inspectie plaats
  2. Of er wordt door middel van NDO gecontroleerd

Als er beveiligingen van toepassing zijn op het drukvat of leiding, moeten deze tijdens de periodieke herbeoordeling gecontroleerd worden. Veiligheidskleppen worden meestal gereviseerd, waarna de insteldruk gecontroleerd wordt en vastgelegd in een meetbrief. Daarna vindt nog een inspectie plaats van de plaatsing. Instrumentele beveiligingen moeten getest worden door middel van een functietest.

Herkeuring drukapparatuur laten uitvoeren

De periodieke herkeuring moet worden uitgevoerd door een erkende instantie. Vinçotte Nederland is een erkende NL-CBI. Wij zijn bevoegd voor deze keuring op grond van onze aanwijzing door de Inspectie SZW.

Vinçotte Nederland voert naast herkeuringen ook een scala aan andere inspecties en keuringen op drukapparatuur uit. Neem via onderstaand contactformulier direct contact op voor meer informatie.

Interesse in deze oplossing? Neem contact op!

Uw bericht is succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Stel hieronder uw vraag aan ons gespecialiseerde team.