U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Drukapparatuur nieuwbouw keuring

Nieuwbouw keuring op drukapparatuur laten uitvoeren? Vinçotte Nederland is specialist in het uitvoeren van nieuwbouw keuringen. Het is van het grootste belang dat drukvaten, installatieleidingen en de daarbij behorende appendages voldoen aan de Europese regelgeving.

De richtlijn waaraan drukapparatuur moet voldoen is de PED (Pressure Equipment Directive; richtlijn 2014/68/EU). Bij bepaalde ontwerpcondities moet u toezicht laten houden op de fabricage van de drukapparatuur door een door de overheid aangewezen onafhankelijke instantie, EU-CBI. 

Toezicht op de fabricage van drukapparatuur en samenstellen door een EU-CBI

Drukapparatuur wordt ingedeeld in 5 categorieën. De laagste categorie is SEP, gevolgd door categorie I tot en met IV. Bij SEP en categorie I is geen toezicht vereist door een EU-CBI. Bij categorie II t/m IV moet er toezicht gehouden worden op de fabricage en eindcontrole door een EU-CBI. Hoe hoger de categorie, hoe meer toezicht door de EU-CBI.

De mate van toezicht wordt beschreven in zogenaamde modules. De modules waarvoor Vinçotte Nederland is aangewezen als EU-CBI zijn:

  • Module A2: Steekproefsgewijs toezicht op de eindcontrole
  • Module B: Toezicht op het ontwerp
  • Module C2: Toezicht op de fabricage en de eindcontrole
  • Module F: Toezicht op de fabricage en de eindcontrole 
  • Module G: Toezicht op het ontwerp, fabricage en de eindcontrole.

Vereenvoudigde termen en definities

Drukapparatuur
Drukapparatuur zijn drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages.

Samenstel
Het samenstel zijn verschillende drukapparaten (vaten, leidingen, appendages en beveiligingen) die tot één geheel zijn geassembleerd.

CBI (ConformiteitsBeoordelingsInstantie)
Het CBI is een instantie die controleert of er voldaan is aan de veiligheidseisen van een Europese richtlijn. Een veel gebruikte term is ook de Engelse vertaling zijnde NoBo (Notified Body). Een CBI verricht twee soorten werkzaamheden. Gedurende nieuwbouw verricht de instantie toezicht onder de Europese regelgeving en wordt dan ook EU-CBI genoemd. Tijdens de gebruikersfase verricht de CBI toezicht onder de Nederlandse wet toezicht en wordt dan ook NL-CBI genoemd.

SEP (Sound Engineering Practice):
Op zijn Nederlands Goed Vakmanschap.

Bouwen van drukapparatuur

Voordat u drukapparatuur of samenstel gaat bouwen, moet u met behulp van de tabellen in de PED uw drukapparaat of samenstel indelen in de juiste categorie (SEP, I t/m IV). Deze categorie is bindend en er mag geen andere categorie gekozen worden. Met behulp van de categorie kiest u de module waaronder u het drukapparaat wilt vervaardigen. Hoe hoger de categorie, hoe zwaarder de bijbehorende module. Natuurlijk mag u altijd een zwaardere module kiezen. 

Nieuwbouw keuring laten uitvoeren

Nadat de module bekend is en u hiervoor toezicht door een EU-CBI nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen voor het opvragen van een offerte of voor het uitvoeren van de correcte inspecties.

Vinçotte Nederland voert naast nieuwbouw keuringen ook een scala aan andere inspecties en keuringen op drukapparatuur uit. Neem via onderstaand contactformulier direct contact op voor meer informatie.

Interesse in deze oplossing? Neem contact op!

Uw bericht is succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Stel hieronder uw vraag aan ons gespecialiseerde team.