18 april Actualiteit

Vinçotte Nederland gaat verhuizen

Scroll down for English

Vinçotte Nederland B.V. gaat verhuizen

Vanaf 1 mei 2024 is ons bezoek- en factuuradres niet langer Takkebijsters 8, maar Takkebijsters 65. Op deze manier geven wij verder vorm aan onze krachtenbundeling met Kiwa, die vorig jaar werd ingezet. Vanuit het nieuwe kantoor kunnen de ondersteunende diensten van Vinçotte Nederland, samen met collega’s van Industrial Inspection en Kiwa, u nóg beter van dienst zijn.

Op 22 en 23 april zullen wij beperkt bereikbaar zijn i.v.m. de verhuizing.

Hieronder hebben wij een en ander voor u op een rijtje gezet:

  • Huidig bezoekadres: Takkebijsters 8, 4817 BL Breda
  • Bezoek- en factuuradres vanaf 1 mei 2024: Takkebijsters 65, 4817 BL Breda
  • Postadres blijft hetzelfde: Postbus 6869, 4802 HW Breda
  • Telefoonnummer blijft hetzelfde: +31 (0)88 472 2300

Het bezoek- en postadres van onze andere vestigingen blijft ongewijzigd.

Vinçotte Nederland wordt Kiwa

Vinçotte maakte in december 2021 bekend voornemens te zijn zich aan te sluiten bij de Kiwa Groep. Sinds de goedkeuring van deze samenwerking door de Belgische mededingingsautoriteit werken Vinçotte en Kiwa gezamenlijk aan de integratie van beide organisaties. Aan het eind van dit jaar zal Vinçotte fuseren in Kiwa. Wij zullen u hierover op een later moment nader informeren. 

Bunkerwerkzaamheden Breda

Wij zijn helaas niet meer in de gelegenheid om werkzaamheden aan te nemen en/of uit te voeren vanuit onze locatie in Breda. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden willen we u vragen contact op te nemen met onze centrale planning in Rotterdam +31 (0)88-4722333. Zij zullen u inlichten over de locatie waar u terecht kunt.

De locaties Rotterdam, Hoek, Alkmaar en Schimmert zullen beschikbaar blijven om u van dienst te zijn.  

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of over de samenwerking tussen Vinçotte en Kiwa?

Met vriendelijke groet,  

Dirk Debusscher
Managing Director Vinçotte Nederland B.V.

Vinçotte Nederland B.V. is moving

From May 1 2024, our visiting and billing address will no longer be at Takkebijsters 8, but at Takkebijsters 65. In this way we will further shape our joining of forces with Kiwa, which was initiated last year. From the new office, the support services of Vinçotte Nederland, together with colleagues from Industrial Inspection and Kiwa, serve you even better.

On April 22nd and 23rd, we will be limitedly available due to the move.  

We have listed a few things for you below:

  • Current visiting address: Takkebijsters 8, 4817 BL Breda
  • Visiting and billing address as from May 1 2024: Takkebijsters 65, 4817 BL Breda
  • Postal address remains the same: P.O. Box 6869, 4802 HW Breda
  • Telephone number remains the same: +31 (0)88 472 2300

The visiting and postal addresses of our other branches remain unchanged.  

Vinçotte Netherlands becomes Kiwa
Vinçotte announced its intention to join the Kiwa Group in December 2021. Since the approval of this cooperation by the Belgian competition authority, Vinçotte and Kiwa have been working jointly on the integration of both organizations. At the end of this year, Vinçotte will merge into Kiwa. We will inform you of this in more detail at a later date.

Bunker Breda
Unfortunately, we are no longer able to accept or carry out works from our location in Breda. For the execution of these works, we kindly ask you to contact our central planning office in Rotterdam +31 (0)88-4722333. They will inform you about the location where you can proceed. The locations in Rotterdam, Hoek, Alkmaar and Schimmert will remain available to assist you.  

More information

Do you have any questions about this announcement or about the cooperation between Vinçotte and Kiwa?

Kind regards,  

Dirk Debusscher
Managing Director Vinçotte Nederland B.V.