U bevindt zich in de sector Voedselcertificatie

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is de standaard voor certificering van uw huisvesting voor uw seizoensarbeiders.

Voldoet u aan de eisen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)? Wilt u de kosten van huisvesting inhouden op het Wettelijk Minimumloon?

Uw gepersonaliseerde oplossing

Vinçotte certificeert uw bedrijf volgens het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt.

Het keurmerk is afgestemd op de sector en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden, bijvoorbeeld tijdens de oogst van asperges en hardfruit. Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Deze zijn door werkgevers en werknemers opgenomen in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De in de cao afgesproken normen zijn gebaseerd op de kwaliteits­eisen zoals die zijn vastgelegd in de nationale intentieverklaring huisvesting uit 2012.

Met het keurmerk wordt dus invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw maar de normen bieden bovendien ook houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Uw resultaat

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het Wettelijk Minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen.

Voor de certificering van uw organisatie kunt u terecht bij Vinçotte. Wij zullen d.m.v. een inspectie toetsen of de huisvesting aan de eisen voldoet en een certificaat toekennen als bewijs van conformiteit. Wij zullen daar waar mogelijk de inspectie voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen combineren met bijvoorbeeld een GLOBALG.A.P. inspectie.

Jaarlijks dient u een zelfbeoordeling (interne audit) uit te voeren conform de checklist ‘Agrarisch Keurmerk Flexwonen’. U neemt maatregelen daar waar noodzakelijk en u meldt zich aan bij Vinçotte voor certificatie. Uw bedrijf wordt bij aanmelding door ons geregistreerd in het register Agrarisch Keurmerk Flexwonen (https://werkgeverslijn.nl/register/) met de status gecontracteerd. Wij zullen vervolgens een afspraak met u maken voor de inspectie. Wanneer de inspectie met goed resultaat is doorlopen ontvangt u het certificaat en zullen wij de status in het register wijzigen naar ‘gecertificeerd’.

Belangrijk om te weten

  • De standaard ‘Agrarisch Keurmerk Flexwonen’ wordt beheerd door LTO Nederland B.V.; Informatie over het ‘Agrarisch Keurmerk Flexwonen’ kunt u vinden op https://werkgeverslijn.nl/flexwonen/;
  • Certificering vindt plaats per juridische entiteit waarbij alle huisvestingslocaties, waarin seizoensarbeiders worden gehuisvest, onderdeel zijn van de certificering;
  • Door het sturen van een mail naar sales-agro@vincotte.nl ontvangt u alle benodigde informatie die u nodig heeft om gecertificeerd te worden voor AKF. Door de gevraagde formulieren in te vullen en terug te mailen wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Bij certificatie zullen wij uw organisatie inschrijven in het register Flexwonen met de status gecertificeerd. Daarna mag u de kosten voor huisvesting inhouden op het WML;
  • De inspectie dient plaats te vinden wanneer de huisvesting bewoonbaar is. Wanneer u later in het seizoen bijvoorbeeld porta-cabins bijplaatst zullen wij deze fysiek moeten beoordelen alvorens wij deze op het certificaat kunnen bijschrijven;
  • Een certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen heeft een geldigheid van één jaar, jaarlijks wordt er opnieuw een inspectie uitgevoerd;
  • Voorafgaand aan de inspectie dient u een zelfbeoordeling uit te voeren (interne audit) d.m.v. het doorlopen en invullen van de checklist (zie voor de checklist https://werkgeverslijn.nl/flexwonen/);
  • Informatie over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen kunt u bij ons opvragen via inspecties@vincotte.nl of +31(0) 88 625 24 76.

In welke situatie?

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is bedoeld voor organisaties die zich conformeren aan de cao’s Open Teelten en/of Glastuinbouw en seizoensarbeiders willen huisvesten op het eigen bedrijf. Met het certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen toont u aan dat de huisvesting voldoet aan de kwaliteit zoals gesteld in de standaard en mag u kosten voor huisvesting inhouden op het WML van uw werknemers.

Interesse in deze oplossing? Neem contact op!

Uw bericht is succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Stel hieronder uw vraag aan ons gespecialiseerde team.