U bevindt zich in de sector Bouw

Technische audits bestaande bouwwerken

Staat u als eigenaar of gebruiker van een industrieel gebouw of bouwwerk wel eens stil bij de gevaren en risico’s van ondeugdelijke en vaak verouderde bouwwerken? Sterkte-eigenschappen van dragende constructies kunnen door verschillende oorzaken afnemen of erger nog, bezwijken bij minimale belastingtoename.

U kunt hierbij denken aan;

• Mechanische-, of constructieve schade 
• Mechanisch-, chemische-, wapeningscorrosie (wanddikte afname)
• Milieu waarin het object zich bevindt zoals vocht en zeelucht
• Fysische schades (zon, regen, wind)
• Achterstallig onderhoud (onvoldoende conserveren)


Staalconstructies die al geruime tijd niet geconditioneerd zijn kunnen er voor zorgen dat bijvoorbeeld pijpleiding rekken (structural steel pipe racks) breken door het toevoegen van nieuwe leidingen. Maar ook in fabrieken met chemische processen kan staal versneld in sterkte afnemen bij onvoldoende bescherming.

De inspecteurs van Vinçotte Bouwkundig Toezicht kunnen voor u een technische audit uitvoeren waarbij deze cruciale onderwerpen worden belicht en vastgelegd in een (foto)rapportage. U kunt dan deze in kaart gebrachte risico’s laten herstellen.

Een Technische Audit Bouwwerken bestaat uit;

1. Onderzoek naar de conditie van (dragende) constructieonderdelen

• Pijpleiding rekken (structural steel pipe racks)
• Staanders van drukvaten (vaak achter brandwerende bekleding)
• Constructie van fabriekshallen zoals in de NEN8700 is beschreven waaronder de staat van de verbindingen en de aansluitingen van de kolommen op de onderliggende betonconstructie (aantasting door corrosie, vervormingen en scheurvorming, schades door aanrijdingen, ontbreken van windverbanden, etc) met mogelijkheid van inzet van NDO technieken (radiografie, ultrasoon of 3D laserscan)
• Wijzigingen in de constructies en gewijzigd gebruik voor zover deze de constructieve veiligheid van het bouwwerk nadelig kunnen beïnvloeden

 Het is ook mogelijk om enkel een beoordeling van de constructieve veiligheid door Vinçotte te laten uitvoeren.

2. Onderzoek naar brandveiligheid

• Legal check: voldoet het bouwwerk nog aan het rechtens verkregen niveau
• Brandcompartimentering
• Vluchtmogelijkheden
• Blusmiddelen actueel
• Branddetectie

 Het is ook mogelijk om enkel een brandveiligheid inspectie door Vinçotte te laten uitvoeren.

Vanuit wetgeving bent u als eigenaar en/of gebruiker verplicht om de toestand van een bouwwerk te bewaken door bijvoorbeeld het uitvoeren van periodieke inspecties om vast te stellen dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en geen gevaar oplevert voor de omgeving. Vinçotte kan als onafhankelijke inspectie-organisatie deze taak voor u overnemen. Met een Technische Audit Bouwwerken-abonnement bent u er van verzekerd dat uw objecten jaarlijks gecontroleerd worden en ontvangt u een auditrapportage.

Interesse in deze oplossing? Neem contact op!

Uw bericht is succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Stel hieronder uw vraag aan ons gespecialiseerde team.

Vinçotte nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
mei 20

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Al sinds 2002 wordt gesproken over ‘private kwaliteitsborging’. In 2017 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel, de Eerste Kamer had nog problemen met de invulling ervan met name de afstemming tussen publiek en private partijen in dit nieuwe stelsel, alsmede de aansprakelijkheid voor de aannemer. 

Meer lezen
mrt. 28

Heeft u een ‘shutdown’ in voorbereiding? Vergeet dan ook uw overige assets niet. Bouwwerken en gebouwen maken eveneens deel uit van het primaire bedrijfsproces en van een veilige werkomgeving.

Meer lezen
jan. 25

De Nederlandse industrie kent een ongekend hoog efficiencyniveau. Om dat nog te kunnen overtreffen, zal de industrie buiten haar eigen grenzen moeten samenwerken. NDT Manager Herman Lens van Vinçotte ziet om die reden steeds meer partnerships ontstaan waar opdrachtgever en -nemer op gelijk niveau staan. ‘Als je de asset integriteit als gezamenlijk doel stelt, maakt het niet uit wie welke werkzaamheden uitvoert.’

Meer lezen
sep. 07

Samen op weg naar een veilige toekomst met Inspectie 4.0

Op 4 oktober a.s. organiseert Vinçotte een inspirerende middag waarin toonaangevende klanten en partners van Vinçotte inzicht zullen geven in hoe zij op innovatieve wijze verbeteringen realiseren op het vlak van efficiëntie en veiligheid.

Meer lezen
jun. 01

Onlangs is in het kader van het pilotproject ‘Maintenance Value Park Terneuzen’ door Vinçotte een eindcontrole uitgevoerd voor de oplevering van twee bedrijfsverzamelgebouwen. Het doel van deze pilot was het inzichtelijk maken van de gevolgen bij het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat dan vooral om gevolgen voor de processen, de samenwerking onderling tussen Cordeel als aannemer, onderaannemers en Vinçotte als kwaliteitsborger (TIS).

Lees meer
jul. 07

Op het Maintenance Value Park (MVP), het bedrijventerrein nabij de ingang van de Westerscheldetunnel in Terneuzen, bouwen ENGIE en Vinçotte een indrukwekkend nieuw pand. De twee bedrijven trekken daar aan het einde van het jaar samen in, zodat ze hun huidige samenwerking nog verder kunnen intensiveren. Bovendien vormt deze locatie een uitstekende uitvalsbasis om snelle en efficiënte dienstverlening te bieden aan hun Zeeuwse klanten.

Lees meer
mei 12

Kwaliteitsborging wordt in Nederland steeds belangrijker bij de totstandkoming van bouwwerken. De kennis, kunde en onafhankelijkheid van kwaliteitsborgers evenzeer. Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland (VKBN) wil de kwaliteit van haar aangesloten leden bevorderen en waarborgen. 

Lees meer
mei 05

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 (WRDA 2016) zijn op 19 juli 2016 van kracht geworden, op datzelfde moment werden het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en de ‘oude’ Warenwetregeling drukapparatuur ingetrokken.

Lees meer