01 juni Actualiteit

Vinçotte gaat samenwerking aan met Cordeel

Onlangs is in het kader van het pilotproject ‘Maintenance Value Park Terneuzen’ door Vinçotte een eindcontrole uitgevoerd voor de oplevering van twee bedrijfsverzamelgebouwen. Het doel van deze pilot was het inzichtelijk maken van de gevolgen bij het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat dan vooral om gevolgen voor de processen, de samenwerking onderling tussen Cordeel als aannemer, onderaannemers en Vinçotte als kwaliteitsborger (TIS).

Technisch directeur bij Cordeel, Sam de Ridder over deze pilot:

"De laatste kavels op het Maintenance Value Park worden stilaan ingevuld. Zo zijn recent de Bedrijfsverzamelgebouwen 1 & 2 (BVG) door alle huurders in gebruik genomen. Vinçotte en Cordeel hebben hier de handen in elkaar geslagen met het oog op de toekomst. Voor de aanvang van de werkzaamheden lag er al een nauwe connectie tussen beide partijen. Deze band is nog strakker aangetrokken door beide BVG als proefproject te laten fungeren in functie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

Cordeel gelooft in deze hele ommekeer in verantwoordelijkheden in de bouwsector en investeert al jaren in een eigen kwaliteitsborgingssyteem. Hierbij hanteren ze een mentaliteitswijziging om af te stappen van de oude relatie opdrachtgever-directievoerder/opzichter-aannemer. Zo is het slagen van een project niet meer sterk afhankelijk van het aantal uren dat de opzichter daadwerkelijk op de bouwplaats aanwezig is. Met een goede samenwerking tussen verschillende partijen heeft deze kwaliteitsborging het meeste kans op slagen. 

Daarom hebben Vinçotte en Cordeel de samenwerking opgezocht waarbij beide projectteams elk binnen hun eigen verantwoordelijkheden instonden voor de eindkwaliteit van het project. Een secundaire doelstelling die gesteld was, betrof het terugbrengen van de faalkosten op een project. Nu is het enkel nog zaak om de lessons learned te implementeren met het team Vinçotte-Cordeel in de startblokken indien de Wet Kwaliteitsborging zich daadwerkelijk doorzet."


Het werken met een externe kwaliteitsborger zoals bedoeld in de toekomstige Wkb, vergt van alle partijen een bijzondere inspanning. Interne processen moeten worden aangepast zodat deze aansluiting vinden bij de Wkb. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn een open samenwerking, onderlinge afstemmomenten tijdens het bouwproces en inzicht hebben in de actuele planning. Daarnaast is het op de juiste wijze aanleveren van bewijslast en het voorhanden hebben van de meest recente tekeningen (documentenbeheer) van belang. Inmiddels wijzen ook andere pilotprojecten uit dat faalkosten worden gereduceerd door inzet van externe kwaliteitsborgers.

Foto: MVP Terneuzen in aanbouw