07 januari Actualiteit

Nieuwsbrief Vincotte ISACert Food december 2020

Een bewogen jaar... 

Het zal u niet zijn ontgaan: 2020 was en is een zeer bewogen jaar. Net als bij veel van onze klanten in de Agro & Food-sector heeft de coronacrisis mogelijk ook een grote impact gehad op uw bedrijfsvoering.

Bij ISACert zorgde corona voor de nodige veranderingen in de dienstverlening. We maakten kennis met de voor- en nadelen van thuiswerken en gingen aan de slag met remote certificatieoplossingen als vervanging van de fysieke audit. Dat was niet alleen een uitdaging voor ons, maar ook voor uw onderneming. Daarom dank voor uw grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Laten we hopen dat in 2021 het aantal impactvolle wijzigingen beperkt blijft. Over één grote verandering hebben we u al op de hoogte gebracht. Per 1 januari gaat ISACert verder onder de naam Vinçotte Nederland. U leest er meer over op onze Q&A die u via de link onder aan dit artikel kunt raadplegen. Ter geruststelling: onze dienstverlening blijft gelijk. In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de wijzigingen in de standaarden, onze dienstverlening en onze tarieven. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met uw contactpersoon

Q&A klanten ISACert wordt Vinçotte

(Nog) meer focus op GFSI-standaarden IFS, BRC en FSSC

In 2021 kunt u van ISACert – straks dus Vinçotte Nederland – een nog grotere focus verwachten op de dienstverlening rond de verschillende standaarden van de IFS-, BRC- en FSSC-normen. Met deze RvA-geaccrediteerde ‘core-producten’ willen we zowel in België als in Nederland onze positie als marktleider verder uitbouwen

Uiteraard helpen we u ook volgend jaar graag met de GMP- en/of RiskPlaza-audits. De kracht en toegevoegde waarde van ISACert zit immers in de combinatie met een IFS-, BRC- of FSSC-schema. Onze auditoren zijn breed gekwalificeerd om deze complexe certificaties voor u uit te voeren.

Goed om te weten: een aantal specifieke programma’s zoals ISO 9001, ISO 22000, HACCP en de CBL Hygiënecode, zijn begin 2020 beëindigd of worden uiterlijk 1 januari 2021 stopgezet.

Second party Food & Retail supply chain audits in 2021

Onze Food-auditoren zetten hun kennis en ervaring ook in 2021 graag in voor de bewaking (QC) en verbetering (QA) van uw leveranciersketen. Verschillende grote retailers, inkoopcentrales en conglomeraten met complexe aanvoertrajecten hebben in 2020 al een beroep op hen gedaan.

Met welke (maatwerk)oplossingen kunnen we u van dienst zijn? 

 • Inspecties van uw leveranciersketen (bijv. verpakkers, leveranciers, franchisehouders), waarbij de nadruk ligt op naleving van contractuele voorwaarden en andere vereisten (bijv. GFSI-checks en second opinion op bestaande IFS/BRC/FSSC-certificaten);
 • Proces- en productaudits naar aanleiding van klachten over productintegriteit en -kwaliteit;
 • Compliance van processen en producten aan de normen voor kwaliteit, voedselveiligheid, milieuvriendelijkheid en arbeids- en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de volledige leveranciersketen van uw onderneming;
 • Audit van een specifiek lastenboek/praktijkcode (bijv. toetsing op de integriteit van uw merk en reputatiebeheer). 

Bekijk hier ons volledige aanbod supply chain audits  

Upgrade IFS Food-standaard versie 7 beschikbaar vanaf mei 2021 

Op 6 oktober is de nieuwe IFS Food-standaard versie 7 gepubliceerd. Vanaf 1 mei 2021 kan ISACert – straks onder de naam Vinçotte Nederland – audits op basis van deze nieuwe norm voor u uitvoeren. Tot 1 juli 2021 (en voor unannounced audits met start timeframe voor 1 mei 2021)  is de keuze voor deze norm nog niet verplicht. Na 1 juli 2021 (en voor unannounced audits met start timeframe na 1 mei 2021) moet u IFS-certificatieaudits sowieso volgens versie 7 laten uitvoeren.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen binnen deze versie 7?
Eisen vanuit de GFSI richtlijnen zijn verwerkt in de nieuwe versie en de belangrijkste daarbij zijn:

 • Food safety culture;
 • Correcties (van C en D afwijkingen) moeten opgelost zijn binnen 28 dagen en bewijsdocumenten moeten ingestuurd worden (net zoals bij BRC en FSSC);
 • Minimaal 1 audit per 3 jaar moet unannounced uitgevoerd worden (verder invulling hiervan qua planning en uitvoering volgt nog);
 • Audittijd wordt minimaal 2 dagen (uitzonderingen voor mogelijke reducties zijn ook nog in ontwikkeling en volgen nog);
 • Meer nadruk op product/proces gerelateerde auditmethodieken. Er moet door de auditor meer tijd besteed worden aan de productie en de feitelijke operationele processen;
 • Aangepaste definities scoresysteem, met betere definities voor de B, C en D afwijkingen (B worden points of attention).

Technical webinar rond IFS Food versie 7
In de loop van februari/maart 2021 organiseren we een webinar rond IFS Food versie 7. Als relatie nodigen we u van harte uit om dit webinar te volgen. In onze volgende nieuwsbrief leest u hoe u zich hiervoor kunt inschrijven.

Klik hier voor meer informatie over de IFS Food-standaard versie 7 

FSSC komt met aangepaste versie V5.1

In november publiceerde FSSC versie 5.1 van de FSSC 22000 die per 1 april 2021 van toepassing is. De bijgewerkte versie houdt onder meer rekening met de naleving van de nieuwste benchmarkvereisten van het Global Food Safety Initiative (GFSI).

In versie 5 voerde FSSC deze belangrijke wijzigingen al door: 

 • Introductie van High Level Structure (HLS)
 • HLS is de gemeenschappelijke structuur voor alle nieuwe ISO-normen rond managementsystemen. Dit maakt de integratie met andere normen zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 45001 (gezondheid en veiligheid op de werkplek) eenvoudiger.
 • Eisen vanuit vernieuwd HACCP Hazard Control Plan
 • Een significante wijziging is doorgevoerd in de eisen rond het vernieuwde HACCP Hazard Control Plan. Het gaat hier om een verduidelijking van de analytische benadering voor OPRP’s en CCP’s met een duidelijke focus op risicobeheer.
 • Beheersing externe geleverde processen, producten en diensten
 • In versie 5 voerde FSSC ook belangrijke wijzigingen door wat de beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten betreft. 

Lees hier alle details over de aangepaste FSSC versie v5.1

Riskplaza werd gepubliceerd op 31 augustus 2020

Het betreft voornamelijk een upgrade in kader van ISO 17021- en nieuwe RvA-eisen. Daarnaast bouwt de versie 5 verder op het voortschrijdend inzicht vanuit de Riskplaza audits onders de versie V4.1.  Gedurende het eerste jaar worden eventuele bij de audit geconstateerde afwijkingen van de gewijzigde criteria in versie 5 (ten opzichte van versie 4.1) als minor afwijking (en niet als major afwijking) geclassificeerd, zolang de betreffende voedselveiligheidsgevaren aantoonbaar zijn geborgd. Versie 5 treedt in werking vanaf 1 Januari 2021.

Lees hier over de aangepaste RiskPlaza versie 5

Versie 4 van de BRCGS Storage and Distribution standaard 

Op 2 November 2020 publiceerde BRCGS versie 4 van de Storage and Distribution standaard. De versie 4 integreert de verwerking van GFSI-requirements en geeft een betere synchronisatie met de BRC Food standaard. Alle audits vanaf 1 mei 2021 zullen volgens de versie 4 moeten lopen. 

Lees hier over de BRCGS Storage and Distribution V4 

Nieuwe Global Red Meat-standaard versie 6.1 via Vinçotte BE

Vinçotte is een van de weinige certificatie-instellingen in Europa die conform de GRMS-standaard mag certificeren. Via het Belgische Vinçotte-kantoor kunt u als Nederlandse onderneming deze norm laten auditeren.


Sinds augustus 2020 mag u de nieuwe versie van de GRMS 6.1 toepassen. Per 1 januari 2021 is dat verplicht. Naast enkele inhoudelijke veranderingen is er één grote wijziging: per driejarencyclus is één onaangekondigde audit verplicht. Per 2021 voert Vinçotte de tweede audit van de driejarencyclus standaard onaangekondigd uit. 

Check de details van de nieuwe Global Red Meat-standaard 

We wensen u fijne feestdagen!

In het nieuwe jaar staan alle ISACert-medewerkers – dan onder de naam Vinçotte Nederland – graag weer voor u klaar om alle geplande certificaties en supply chain audits op een kwalitatieve en efficiënte manier voor u uit te voeren.

Maar zover is het nog niet: eerst wensen wij u, uw collega’s en uw naasten hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Dat 2021 voorspoedig voor u en uw onderneming mag verlopen zonder al te veel coronacomplicaties.

Met vriendelijke groet,

 

Charles Laarhuis
Algemeen directeur
Vinçotte Nederland